LEGO BLOK Kikinda

Proizvodnja ekoloških blokova od pečene gline namenjenih građevinarstvu.

KVALITET I EFIKASNOST

Zahvaljujući svom sastavu LEGO BLOK pored visokog kvaliteta, brze gradnje i ekonomske efikasnosti podrazumeva i prirodnu izolaciju i otpornost na vremenske uslove.

KONTAKTIRAJTE NAS

LEGO BLOK je preduzetnička radnja koja se bavi proizvodnjom ekoloških blokova (od pečene gline) namenjenih građevinarstvu.

  • Kvalitet 100% 100%
  • Brzina gradnje 100% 100%
  • Ekonomska efikasnost 100% 100%
  • Prirodna izolacija 100% 100%

1100 °C

Naši eko-blokovi napravljeni od loma kaolinskih glina pečenih na 1100 °C.

0 - 10 mm

Napravljeni od cementa i agregata pečenog crepa granulacije od 0 mm do 10 mm.

24 časa

Nakon 24 časa LEGO blokovi se odlažu na otvoren prostor na sušenje.

EKO BLOK

LEGO BLOKOVI su ekoloških blokovi (od pečene gline) namenjenih građevinarstvu.